نظام قضایی مستقل

 

ما خواستار استقرار یک نظام قضایی مستقل از نظام سیاسی در ایران (پس از پیروزی انقلاب ایران و سرنگونی رژیم) برای عدالت خواهی در سرزمین خود با رعایت کلیه اصول حقوقی و قضایی دادگاه های بین المللی هستیم.

برای رسیدن به این هدف، دست یاری خود را به سوی مردم ایران, بخصوص خانواده‌های جان باختگان در داخل و خارج از ایران و رسانه‌های سراسر جهان دراز می‌کنیم. ما از تمام توان خود برای افزایش هماهنگی و همبستگی بین اقشار مختلف مردم ایران استفاده خواهیم کرد تا روند سرنگونی رژیم خونخوار و جنایتکار جمهوری اسلامی تسریع و تسهیل شود.

فراخوان برای حمایت و همکاری

ما از تمام توان و امکانات خود برای افزایش هماهنگی و همبستگی بین اقشار مختلف مردم ایران استفاده خواهیم کرد تا روند سرنگونی رژیم خونخوار و جنایتکار اسلامی ایران تسریع و تسهیل شود. ما معتقدیم گذر از این برهه دشوار تاریخ ساز در گرو حضور، مشارکت و همکاری مؤثر همه ایرانیان در داخل و خارج از کشور است.

درباره ما

ما اعضای خانواده قربانیان بیش از چهار دهه جنایات جمهوری اسلامی ایران تلاش خواهیم کرد رژیم و مسئولان آن را به خاطر تمامی جنایاتشان که از سال ۱۳۵۷ تاکنون مرتکب شده‌اند توبیخ کرده و جنایتکاران را در دادگاهی عادلانه و بی‌طرف به پای میز محاکمه بکشانیم. ما معتقدیم فریاد ما و همه عزاداران این سرزمین شنیده خواهد شد.