ما اعضای خانواده قربانیان جمهوری اسلامی ایران ازبدو تاسیس آن در سال ۱۳۵۷. تلاش می کنیم شواهد جنایات رژیم را در دادگاهی عادلانه و بی طرف ارائه کنیم و جنایتکاران را به پای میز محاکمه بکشانیم. ما معتقدیم صدای ما و همه عزاداران این سرزمین شنیده خواهد شد.

داستان ما

شورایی مستقل برای دادخواهی خانواده‌های قربانیان کشتارهای جمهوری اسلامی
عدالت خواهی با رعایت کلیه اصول حقوقی و قضایی دادگاه های بین المللی

 

 

crowd of people demonstration

روزگاریست که زمان بر ما و ایرانیان سخت می گذرد. مایی که صدای فریادمان را دادخواهانه سر دادیم و دادمان را هنوز نستانده ایم. در چنین زمانه ای که تمام مردم ایران دادخواه حق های  برباد رفته و خونهای به ناحق ریخته ی عزیزان خویش اند، ما هم در کنار و هم نوا با فریاد مردمان این سرزمین به تاراج رفته، دادخواهی عزیزان به قتل رسیده ی خویش را پیگیریم. ما تلاش می کنیم تا این همه جنایت بر زمین مانده را در دادگاهی عادل و منصف روایت کنیم و جنایتکاران را در پیشگاه عدالت قرار دهیم.  بی کیفری بس است! روشن است تا زمان وجود رژیم قتل و جنایت جمهوری اسلامی اجرای عدالت برای ما و دیگر داغداران ممکن نیست. به خوبی می دانیم عزیزان رفته ما هرگز به خانه باز نخواهد گشت و هر چه از عمر رژیم جهنمی ملاها بگذرد، جان‌های دیگری را به جرم آزادی‌خواهی و میهن دوستی به قتلگاه خواهند برد.

ما می دانیم ایران نه به عنوان یک جغرافیای صرف، بلکه به عنوان یک جمعیت فراخ انسانی، آزاد نخواهد شد اگر عدالت خانه ای متناسب با حق جویی و حق خواهی همه ی مردمان این سرزمین تاسیس نگردد. ما می خواهیم همزمان با تلاش برای برافکنی دستگاه 

جور و‌ جنایت فعلی، در راستای پیگیری حق عزیزانمان و دادخواهی آن داد از یاد نرفتنی خویش، پیگیر تاسیس عدالت خانه نیز باشیم. باور داریم که این راه برگزیده ی ما، خون پاک عزیزانمان که بر زمین ریخته شده را در تاریخ به یادگار نگاه خواهد داشت و در این مسیر طلوع عدالت و توقف چرخه ی بی کیفری و خونریزی را نوید خواهد داد.

ما خانواده های دادخواه که ۴۳ است عزیزانمان به جرم دگر اندیشی توسط رژیم اسلامی ایران به قتل رسیده اند، تقاضای تاسیس عدلیه ای مستقل از نظام سیاسی (بعد از سرنگونی رژیم) در داخل کشور را داریم تا دادخواهی را در سرزمین خودمان مطابق تمام اصل های حقوقی و قضائی و دادگستری های بین المللی طراحی و پیگیری کنیم. چیزی را می خواهیم که سالها پیش هموطنان دانای ما در انقلاب مشروطه، آن را مطالبه اش کردند. تاسیس عدلیه یا دادگستری کل کشور به عنوان یک ارگان و یک قوه کاملا مستقل با حفظ استقلال از باقی نظام سیاسی ایران آینده. 

دادخواهی ما، رفتن به سمت تاسیس و برپایی حکومت و دستیابی به قدرت سیاسی نیست که تاسیس حکومت دموکراتیک را خود و به عنوان شهروند پیگیریم، اما در این مجموعه، تاسیس دادستانی و نهاد قضایی کل کشور را به عنوان خانواده های دادخواهان می خواهیم فریاد بزنیم و می دانیم اگر این راه به نتیجه برسد، بزرگترین گام را در راستای دفاع از حقوق و کرامت انسانی ایرانیان در کل تاریخ سیاسی کشورمان برداشته ایم و باور داریم که فریاد و داد ما و همه ی داغداران این سرزمین به داد شنیده خواهد شد.

به امید پیروزی انقلاب ایران و اجرای عدالت در سرزمینمان.

به ما بپیوندید

فراخوان برای حمایت و همکاری